Varden 4H

 

Styret 2010

Katrine Aarøen, leiar
Kristi Bergset, nestleiar
Berit Aarøen, kasserar
Eirik Bergset, sekretær
Frode Berglid, styremedlem

Klubbrådgjevarar:
Sølvi Nyberg Bergset
Heidi Fjellvang