Varden 4H

 

Nyhende

Badetur

Av Katrine Aarøen
Badeturen er flytta til juli, i tru på at vatnet blir varmare då enn i juni. Men dato er ikkje bestemt.
Dato for badeturen er vanskeleg å bestemme pga været. De vil derfor få sms om tid og stad når det nærmar seg.

(Sist oppdatert 10.juni 2010, 21:42)

Gå til nyhendearkiv